Du är här:

Nyheter från GRs medlemskommuner

Nyheter från Ale kommun

Nyheter från Alingsås kommun

 • 2019-06-18 13:29

  Alingsås kommun i topp i kvalitetsmätning


  Varje år släpper Sveriges kommuner och landsting (SKL) rapporten ”Kommunens kvalitet i korthet”... Läs mer på www.alingsas.se

 • 2019-01-23 22:37

  Ungdomsfullmäktige


  Ungdomsfullmäktige i Alingsås är för och med unga i Alingsås. Nästa sammanträde hålls den 25 oktober... Läs mer på www.alingsas.se

 • 2018-12-12 00:00

  Flerårsstrategi för Alingsås kommun


  Flerårsstrategin är kommunens viktigaste styrdokument. Den talar om hur mycket pengar verksamheterna... Läs mer på www.alingsas.se

 • 2019-06-25 14:30

  Besök bänken som läser sagor i Mölnlycke


  Läs mer på www.harryda.se


 • 2019-06-20 10:39

  Vattenstopp i många timmar till följd av skadad ledning


  Den vattenläcka som på onsdagen drabbade boende i orten Härryda och de östra delarna av Landvetter tillsammans med Landvetter flygplats, är nu helt åtgärdad. Alla hushåll och verksamheter hade sitt dricksvatten tillbaka vid 21-tiden på...
  Läs mer på www.harryda.se


 • 2019-06-18 16:54

  Från skolbänken till första sommarjobbet


  Nu har den första gruppen ungdomar startat sin feriepraktik. Söktrycket har varit stort, men några avhopp finns också. Denna vecka startar årets sommarsäsong för feriepratik. Kommunen har 182 platser som tar emot praktikanter mellan 16-17 år....
  Läs mer på www.harryda.se


Nyheter från Göteborgs Stad

Det finns inga artiklar att visa

Nyheter från Kungsbacka kommun

 • 2019-06-27 09:30

  Dagens badvattentemperatur


  Vi mäter vattentemperaturen på åtta kommunala badplatser i sommar.
  Läs mer på www.kungsbacka.se


 • 2019-06-27 02:00

  Kvarlämnade matrester kan sprida dödlig djursjukdom


  Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Afrikansk svinpest är inte farligt för människor. Däremot kan människor sprida smittan, via mat. Därför vädjar nu svenska myndigheter...
  Läs mer på www.kungsbacka.se


 • 2019-06-26 17:46

  Arbetsplatsolycka vid ishallen


  Det har vid lunchtid idag, onsdagen den 26 juni, inträffat en arbetsplatsolycka i samband med en lossning av material i området invid ishallen.
  Läs mer på www.kungsbacka.se


Nyheter från Kungälvs kommun

 • 2019-06-24 11:35

  Strandskyddskontroll i Kungälv


  De letar exempelvis efter bryggor och sjöbodar som byggts utan tillåtelse och som hindrar friluftsliv eller kan påverka växt- och djurliv. Kommunen deltar i en regional tillsynsinsats inom strandskyddade områden. Det är flera kommuner i Västra...
  Läs mer på www.kungalv.se


 • 2019-06-18 10:23

  Utökat rökförbud från 1 juli 2019


  En av de stora förändringarna är att de införs rökförbud på flera nya områden utomhus, nämligen: På uteserveringar I områden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis busshållplatser, perronger och taxizoner. På lekplatser dit allmänheten...
  Läs mer på www.kungalv.se


 • 2019-06-17 14:48

  Tre nya skrev på samhällskontraktet


  Bild överst: På plats på ICA Maxi i samand med att de skrev på samhällskontraktet. På bilden Karin Persson butikschef, Johannes Larson verksamhetschef, Miguel Odhner kommunstyrelsen, Jessica Waller näringslivsstrateg och Lena Arnfeldt sektorchef....
  Läs mer på www.kungalv.se


Nyheter från Lerums kommun

 • 2019-06-24 19:39

  Badbart vid Stamsjöns badplats


  Nu är vattnet åter tjänligt vid Stamsjöns badplats. Resultaten av de inskickade vattenproven har kommit och är godkända. Under eftermiddagen och kvällen plockas avspärrningar och skyltar ner.
  Läs mer på www.lerum.se


 • 2019-06-24 17:10

  Algblomning i flera sjöar


  Just nu får miljöenheten in samtal om algblomning i flera sjöar i kommunen, bland annat i Aspen vid Goråssidan och vid Lugnet i Öxsjön. Miljöenheten avråder allmänheten från att bada när vattnet visar tydliga tecken på algblomning. Små barn och djur...
  Läs mer på www.lerum.se


 • 2019-06-20 16:26

  Tyck till om Aspenäs Villastad


  Det pågår ett arbete med att ta fram områdesbestämmelser för Aspenäs Villastad med omnejd. Nu finns det möjlighet för dig som bor i området att svara på ett antal frågor. Dina svar är av stort värde för oss då vi samlar kunskap inför samrådet.
  Läs mer på www.lerum.se


Nyheter från Lilla Edets kommun

 • 2019-06-26

  Badsäsongen är i full gång


  Sommaren är här och vattnet i våra fina sjöar börjar värmas upp, just nu ligger temperaturerna omkring 19 grader. Alla bryggor, stegar, toaletter och avfallskärl är på plats på kommunens badplatser. Det har utförts dykinspektioner för att säkra att...
  Läs mer på www.lillaedet.se
 • 2019-06-25

  Arbete med dagvattenanslutningar på Ström vecka 27-28


  För att öka effektivteten i dagvattennätet kommer Pollex AB på uppdrag av Lilla Edets kommun under vecka 27-28 att inventera fastigheternas dagvatten-anslutningar till kommunens ledningar inom två områden på Ström. Arbetet startar måndag 1 juli....
  Läs mer på www.lillaedet.se
 • 2019-06-25

  Vill du vara utställare på höstmarknaden i Lilla Edet?


  Vill du som är företag, förening, skolklass eller privatperson vara med som utställare på årets höstmarknad på torget i centrala Lilla Edet? Höstmarknaden går av stapeln lördag 28 september kl. 10-14.
  Läs mer på www.lillaedet.se

Nyheter från Mölndals stad

Nyheter från Stenungsunds kommun

 • 2019-06-27

  Asfalteringsarbeten 3-5 juli


  Tre asfalteringsarbeten kommer att göras kvälls- och nattetid, 3-5 juli. Det gäller en kortare sträcka mellan busstationen och rondellen på Göteborgsvägen, korsningen vid Stenungsund Arena samt vid järnvägsövergången vid Nösnäs.
  Läs mer på www.stenungsund.se
 • 2019-06-26

  Förslag till ny avfallsplan ställs ut


  En avfallsplan anger vilka mål kommunen har för avfallet och hur vi ska arbeta strategiskt och långsiktigt för att uppnå dessa mål. På uppdrag av Kommunstyrelsen har sektor Samhällsbyggnad, tillsammans med övriga kommuner i Göteborgsregionen, låtit...
  Läs mer på www.stenungsund.se
 • 2019-06-25

  Ny tobakslag i Sverige


  Den 1 juli 2019 börjar en ny tobakslag att gälla i Sverige. Lagen innehåller flera viktiga förändringar, till exempel blir det förbjudet att röka på uteserveringar, allmänna lekplatser, entréer, hållplatser, perronger och inhägnade platser för...
  Läs mer på www.stenungsund.se

Nyheter från Tjörns kommun

 • 2019-06-24 14.51

  Utställning och samråd ny avfallsplan


  Ta del av och ge dina synpunkter på förslaget till ny avfallsplan.
  Läs mer på www.tjorn.se
 • 2019-06-24 13.11

  Är det rent (och varmt) i vattnet?


  För din säkerhet tar Tjörns kommun prover på badvattnet vid de största badplatserna på Tjörn.
  Läs mer på www.tjorn.se
 • 2019-06-18 08.39

  Dans och musik inviger Midsummer Match Cup


  Tisdagen den 25 juni klockan 18:30 ska man vara på plats i Södra hamnen i Skärhamn. Då invigs nämligen Midsummer Match Cup – med musik, dans, tal och lagpresentationer.
  Läs mer på www.tjorn.se

Nyheter från Öckerö kommun

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund