GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

MITT I LIVET


Det här gör vi

Inom Mitt i livet arbetar vi med utvecklingsprojekt, forskning, utvärdering, nätverk och kompetensutveckling. Välkomna att höra av er med idéer och förfrågningar!

 

Aktuellt arbete

Vi arbetar med samordning, utveckling och intressebevakning av frågor som rör funktionshinderområdet, psykisk hälsa, missbruk och beroende, ekonomisk utsatthet och andra sociala frågor.

 

Publikationer

Här hittar du FoU-rapporter, 
konferensdokumentationer, studiematerial, öppna jämförelser och andra publikationer.

 

NYHETER


Aktuell information och länktips

Här hittar du aktuell information och länktips inom områdena:

  1. Psykisk hälsa
  2. Missbruk och beroende
  3. Funktionshinderområdet

 

Kurs & konferens

GR erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet samt inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Fou i Väst/GR jobbar med forskning, utveckling och kunskapsspridning.

Styrning, nätverk och medarbetare

Styrgruppen för social välfärd har det politiska ansvaret för GR:s arbete inom funktionshinderområdet, psykisk hälsa, missbruk och beroende samt ekonomisk utsatthet.

GR är en viktig arena för erfarenhetsutbyte och samverkan.

  1. Nätverket för funktionshinderchefer 
  2. Nätverket för IFO-chefer
  3. Nätverket för socialchefer

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på GR Välfärd:

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund