GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Konferensdokumentation

Här hittar du sammanfattningar, bildspel, filmer och annat material från seminarier, utbildningar och konferenser under 2014–2017.

 2018

6 april
Seminarium: Heggeli barnehjem. DokumentationPDF. Presentation/bildspelPDF.

 2017

16 november

Mötesplats IFO

2 mars

31 januari


2016

29 november
Mötesplats Ifo

28 april
Barn med medfödda skador av alkohol länk till annan webbplats
– om pedagogiska strategier, myndighetsperspektiv, samhällets kostnader, personliga erfarenheter samt ett kunskapsunderlag om elever i pedagogisk verksamhet

2015

15 oktober
Mötesplats IFO

2014

27 november
Ung i vår tidPDF

Hitta direkt:
Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund