GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Styrdokument

Det finns ett antal övergripande dokument och strategier som styr och vägleder verksamheten inom GR.

Bland dessa finns förbundsordningen, Hållbar tillväxt, strukturbilden och den fleråriga verksamhetsinriktningen. Du hittar dem och andra styrdokument via länken nedan.

Detta styr vår verksamhet

Hållbar tillväxt strategidokument

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund