GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Luftvårdsförbundet övervakar luften  i Göteborgsregionen

Välkommen till Luftvårdsförbundet! Detta är en plattform för luftkvalitetsarbetet i Göteborgsregionen. Här samarbetar regionens kommuner och en rad företag för att gemensamt kartlägga luftmiljön och arbeta för bättre luft.

Aktuellt

Foto: Mostphotos, Pernilla Rydeving, Peter Rydberg

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund