GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Här hittar du filmade läraktiviteter och webbutbildningar som GR har producerat eller sådana som vi gärna tipsar om. GR kan även producera webbutbildning och film på uppdrag.

Integration

Filmad föreläsning om Afghanistan

Filmad föreläsning om hederskultur

Socialt arbete

Webbutbildning för personal inom socialt arbete: Lagar och bestämmelser, hygien, dokumentation samt bemötande

Spelproblem i fokus: Vad säger lagen, forskningen och praktiken? En heldagsutbildning om missbruk av spel om pengar.

Webbutbildning i Lex Sarah (producerad av Nestor FoU-center):

Kontakt

Nicholas Singleton
031-335 50 81

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund