GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kan Life filming vara en väg till ökad delaktighet?


Hösten 2015 genomfördes ett projekt i Göteborgs Stad Centrum där äldres och ungas behov och upplevelse av sin boendemiljö undersöktes med hjälp av metoden Life filming. Lisbeth Lindahl, FoU i Väst, har varit följeforskare i projektet.
Syftet var att utvärdera projektets betydelse för deltagarna, framför allt om det bidrog till en upplevelse av ökad delaktighet.

Resultat från följeforskningen visar att förkunskaperna när det gäller att använda en surfplatta varierade mycket mellan deltagarna när projektet startade. Ett flertal seniorer saknade helt kunskaper om hur en surfplatta fungerar. Likaså varierade förkunskaperna om hur man filmar med hjälp av en surfplatta.

  1. Här kan du ta del av rapportenPDF

 

När du ska lära dig kameran, var börjar du då?

Här kan du ta del av Kamerans ABC, en manual med pedagogiska övningar för att lära sig använda kameran som ett verktyg för lärande. Manualen har tagits fram som en del av projektet Life filming.

  1. Kamerans ABCPDF

 

Kontaktperson på GR

Lisbeth Lindahl
031-335 51 79

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund