GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

AllAgeHub

En samverkansplattform som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster

AllAgeHub, en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Etableringsfas 2017-2019.

Verksamheten finansieras till största delen av Vinnova, Västra Götalandsregionen och tolv GR-kommuner. Hittills har 24 västsvenska aktörer inom offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle gått samman för att gemensamt etablera AllAgeHub, men fler knackar på dörren och målsättningen är att växa.

AllAgeHubs kontor och interaktiva miljö är lokaliserade på Chalmers Teknikpark i anslutning till Johanneberg Science Park. Den interaktiva miljön drevs tidigare i Göteborgs Stads regi och hette då Vision Bo Äldre.

 

Aktuellt

 

Förstudie

Under maj 2015 – augusti 2016 genomförde GR en förstudie som syftade till att undersöka förutsättningarna för etablering av AllAgeHub. Förstudien finansierades av elva GR-kommuner, Vinnova och Västra Götalandsregionen och resulterade bland annat i att ett visionsdokument för verksamheten togs fram och förankrades bland deltagande parter.

Deltagande aktörer

AllAgeHub är ett kommunalt initiativ från de tolv GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som projektägare.

Samverkansparter

  • Forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet, CVA och Building futures vid Chalmers tekniska högskola samt CVS vid högskolan i Borås.
  • Pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna.
  • Fastighetskoncernen Framtiden AB.
  • Johanneberg Science Park och Sahlgrenska Science Park.
  • Business region Göteborg.
  • Västra Götalandsregionen, (DART - kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt avdelningen vårdens digitalisering, koncernstab hälso- och sjukvård).

Finansiärer

  • Tolv GR-kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
  • Vinnova.
  • Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingsnämnden.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund