GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Politiska styrgrupper: Arbetsmarknad & Social välfärd

GR:s politiska styrgrupper har en viktig roll i att omsätta förbundsstyrelsens antagna mål och strategier till olika kommungemensamma aktiviteter samt att bereda arbetet inom respektive styrgrupps verksamhetsområde. Styrgrupperna tar också egna politiska initiativ inom sina respektive verksamhetsområden. Idé- och erfarenhetsutbyte är också en viktig del i styrgruppernas arbete.

Inom områdena social välfärd respektive arbetsmarknad finns två styrgrupper inom GR:

Hitta direkt:
Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund