GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre

Den 14 juni träffades ett 70-tal personer för att lyssna på resultaten från två nya rapporter från FoU i Väst/GR.

Den ena rapporten handlar om hur det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ser ut riktat till äldre i GR-kommunerna, och om varför äldre söker bistånd första gången. Genomsnittsåldern för de som söker bistånd första gången är 80 år och 16 procent har enbart behov av trygghetslarm, medan den största gruppen på 32 procent har behov av daglig tillsyn och är multisjuka när de söker första gången.
Rapporten publiceras efter sommaren, och är gjord av Theresa Larsen, FoU i Väst/GR.

På uppdrag av tre stadsdelar i Göteborg har Lisbeth Lindahl, FoU i Väst/GR, utvärderat träffpunkternas betydelse för äldres hälsa. Personalen på träffpunkterna arbetar mycket medvetet med att vara välkomnande, inkluderade och med att motverka klickbildningar. På träffpunkterna möter man nya vänner och minskar upplevelsen av ensamhet. 96 procent upplevde att de mådde bättre sedan de börjat gå till en träffpunkt.

Ladda ner

  1. Presentation om hälsofrämjande och förebyggande arbetePDF
    Theresa Larsen
  2. Tillsammans är man mindre ensamlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
    En utvärdering av träffpunkters betydelse för äldres hälsa och välbefinnande
  3. Presentation om utvärdering av träffpunkterPDF
    Lisbeth Lindahl


Kontaktpersoner på GR: Theresa Larsen och Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2016-12-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund