GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dokumentation från workshop om Hitta rätt

Den 8–9 juni samlades 100 personer från hela Sverige som arbetar med ensamkommande ungdomar på en workshop i Göteborg, för att lära sig mer om Hitta rätt.

Hitta rätt är ett pedagogiskt material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet.

De flesta deltagare på workshopen ska precis starta upp sitt arbete med Hitta rätt och ville få information och inspiration om hur man kan implementera det på ett bra sätt.

 

Ladda ner

  1. Dokumentation från workshopenPDF
  2. Presentation om Hitta rättPDF
  3. Presentation om implementeringPDF
  4. Tips på de fem första samtalenPDF från Göteborgs Stad
  5. Lärdomar från Örebros arbetePDF
  6. Systematiserat utvecklingsarbete ÖrebroPDF

 

Kontaktperson på GR: Björn Wallermark

Senast uppdaterad: 2016-06-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund