GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården genomförde sin slutkonferens i Göteborg

Många nationella, regionala och lokala exempel på förbättringar presenterades.

Marina Johansson inledde konferensen.

– Jag är glad och imponerad över hur frågan om den sociala barn- och ungdomsvården har tagits om hand, med en positiv ingång för att lyfta socialtjänsten och dess medarbetare. Tillsammans behöver vi lyfta perspektiven och det goda arbete som görs varje dag. I samtalen har vi lyckats peka på brister och förbättringsområden. Det är viktigt att förbättra förutsättningarna, men utan att skuldbelägga.

Så inledde Marina Johansson, kommunalråd i Göteborgs Stad och ledamot i styrgruppen för social välfärd vid GR, den slutkonferens som den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården Cecilia Grefve genomförde i Göteborg den 4 september 2017.

Yrkesresan – ett regionalt exempel

marina-johansson

Vid konferensen presenterades många nationella, regionala och lokala exempel på förbättringar i sådana frågor som uppmärksammats under utredningen gång, bland annat hur dokumentationen kan effektiviseras och hur barn och unga kan bli mer delaktiga.

Från GR presenterades ”Yrkesresan”, ett samlat program för introduktion och fortbildning för socialsekreterare.


Mer information från konferensen

 

Kontaktpersoner på GR: Cristina Dahlberg och Elisabeth Beijer

Senast uppdaterad: 2017-09-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund