GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

E till I

Helena E:son Alm
Tjänstledig

Gunilla Eek
Konsult
0708-80 16 18

Kristina Elofsson
Utbildningsledare
031-335 53 16

Susanne Ericsson
Utbildningsadministratör/
samordnare
031-335 51 31

Ulrica Furby
Tf. avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd
Gruppchef arbetsmarknad
031-335 50 25
0766-45 33 13

Sandra Goll-Rasmussen Nielsen
Projektledare
0733-83 40 56

Patrick Gruczkun
Projektledare
031-335 51 82
0732-30 44 14

Jenny Hennecke
Projektledare
031-335 51 85 

Malin Isaksson
Projektsamordnare/projektassistent
0708-32 15 12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund