GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Slutkonferens IT-Lyftet

Den 23 april arrangerade GR en konferens för att markera avslutningen av projekt IT-Lyftet. Kjell Eriksson och Kristina Ternström Frostegren var inbjudna för att moderera och inspirera. Dagen bjöd också på workshopar som visade hur IT och ny teknik kan användas inom äldreomsorgen för att roa och stimulera de äldre.

  • Dokumentationen av IT-Lyftets slutkonferens kan du ladda ner härPDF.
  • Alexander Silveti och Frida Bergman, som deltagit i projekt IT-Piloterna, har tagit fram tips på appar som med fördel kan användas inom äldreomsorgen. Ladda ner deras samlade tips härPDF.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund