GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Mått och mätningar av barns och ungas hälsa och livsvillkor

Den 17 september 2014 arrangerade FoU i Väst/GR, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län en workshop på temat mått och mätningar av barns och ungas hälsa och livsvillkor.

Dokumentation från dagen

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund