GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Förstärkt brukarmedverkan

Den 30 oktober anordnade GR en konferens om förstärkt brukarmedverkan med ungefär 80 deltagare.

Under dagen fick vi lyssna till föredrag om delaktighetsmodellen och
brukarrevision samt flera exempel på lokalt arbete med brukarmedverkan i några av GR:s medlemskommuner.

Dokumentation

Föreläsarnas presentationer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund