GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ensamkommande barn och ungdomar – psykisk ohälsa och traumasymptom

Tisdagen den 11 mars 2014 samlades 300 personer på Burgårdens konferenscenter för att lyssna till Anna Thom Olin och Marie Balint.

Ladda ner material från dagen:

ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande barn och ungdomar – psykisk ohälsa och traumasymptom

Skriften bygger i huvudsak på föreläsningarna på den här konferensen.

Tanken är att skriften ska kunna fungera som ett informations- och diskussionsunderlag för dig som möter ensamkommande barn.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund