GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre: Hur gör vi?

äldre psykisk ohälsa missbruk

Det här var den andra av två konferensdagar på temat psykisk ohälsa och missbruk bland äldre. Den första dagen ägde rum den 24 september 2015 (dokumentation från den dagen hittar du här).

Föreläsarnas presentationer från den 19 november:

Sven Wåhlin:


Maija Gustafsson och Per Fahlén:


Charlotte Barouma:


Per Nerman:


Tidning för dig som vill veta mer om psykisk ohälsa och missbruk bland äldre

Det här var den andra av två konferensdagar om missbruk och psykisk ohälsa bland äldre. Den första dagen ägde rum den 24 september 2015. Utifrån dessa två konferensdagar gjordes en tematidning:


Arrangörer

Konferensdagarna arrangerades av FoU i Väst/GR, Kommun och sjukvård – Samverkan i Göteborgsområdet och CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende.

Senast uppdaterad: 2015-11-25 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund