GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre: Vad vet vi?

äldre psykisk ohälsa missbruk

Professor Ingmar Skoog var en av föreläsarna under konferensen.

Det här var den första av två konferensdagar på temat psykisk ohälsa och missbruk bland äldre. Den andra dagen ägde rum den 19 november 2015 (dokumentation från den dagen hittar du här).

Föreläsarnas presentationer:

Ingmar Skoog:
Hur levnadsvanor och samhällets strukturer påverkar åldrandet
Bildspel, del 1PDF
Bildspel, del 2PDF
Bildspel, del 3PDF

Susanne Rolfner Suvanto:
Livsleda och psykisk ohälsa hos äldrePDF

Evy Gunnarsson:
När äldreomsorgen möter äldre med alkoholproblematik – dilemman och utmaningarPDF

Madeleine Olofsson:
Rehabiliteringens roll vid missbrukPDF


Tidning för dig som vill veta mer om psykisk ohälsa och missbruk bland äldre

Det här var den första av två konferensdagar om missbruk och psykisk ohälsa bland äldre. Den andra dagen ägde rum den 19 november 2015. Utifrån dessa två konferensdagar gjordes en tematidning:


Arrangörer

Konferensdagarna arrangerades av FoU i Väst/GR, Kommun och sjukvård – Samverkan i Göteborgsområdet och CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende.

Senast uppdaterad: 2015-11-25 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund