GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2017-12-13

  Ökad delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning


  Nu kan du ladda ner en konferensrapport från vår heldag den 22 november. Dessutom får du tillgång till alla föreläsares Powerpointpresentationer.
  Läs mer
 • 2017-12-11

  "Nu flyttar vi fram positionerna för arbetsmiljöarbetet i Västsverige" — HälsoGReppet går in i genomförandefas


  GR- och ESF-projektet HälsoGReppet går nu in i genomförandefas efter att uppstartskonferensen hölls den 21 november 2017.

  Läs mer
 • 2017-12-07

  Välbesökt mässa visar på stort behov och intresse av välfärdsteknik i Göteborgsregionen


  Premiären av GR-projektet AllAgeHubs mässa EXPO Välfärdsteknik var välbesökt och redan nu finns planer för en fortsättning 2018.

  Läs mer
 • 2017-12-07

  Dialog som verktyg när nya trygghetsbostäder skapas


  En delrapport från ett projekt där invånare, tjänstemän, byggherrar, arkitekter och seniorer bjöds in till dialog tidigt i byggprocessen.
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund