GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2017-06-26

  Välkommen till Förbättringsresan!


  Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, kommer till Göteborg den 4 september.
  Läs mer
 • 2017-06-26

  Välkommen till Mötesplats Funktionshinder 2017!


  Nu är programmet klart! Den 10–11 oktober fylls Eriksbergshallen med utställningar, speakers´corner och seminarier. Fri entré!
  Läs mer
 • 2017-06-26

  Samsjuklighet – Varför gör vi inte det vi vet?


  Nu är det dags igen, en länsgemensam spridningskonferens kring de nationella riktlinjerna för missbruk/beroende hålls den 12 oktober 2017. Denna gång riktas ljuset mot samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet – fokus möjligheter och hinder.
  Läs mer
 • 2017-06-22

  AllAgeHub arrangerar mässa på GR den 5 december
  Expo Välfärdsteknik 2017


  AllAgeHubs interaktiva miljö flyttar in på Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, för en utställningsdag med fokus på digital rehabilitering och tillsyn. Tjugo företag deltar och visar upp sina produkter och tjänster inom välfärdsteknik.
  Läs mer
 • 2017-06-20

  Statsbidrag till GR-kommuner som särskilt bidrar till att minska arbetslösheten 


  Igår presenterade regeringen ett kommande förslag i höstens budgetproposition där 500 miljoner kronor avsätts för att stärka skola, vård och omsorg och stötta kommuner och landsting som anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Totalt kan 42 miljoner av dem gå till 13 GR-kommuner.
  Läs mer
 • 2017-06-16

  Migrationsverket och kommunerna – information och dialog


  GR och mottagningsenheten på Migrationsverket i Göteborg bjöd 15 juni in till ett möte för att prata om hur mottagningsenheten arbetar med ensamkommande som fyller 18 år eller blir åldersuppskrivna till 18 år.
  Läs mer
 • 2017-06-15

  Socialtjänstforum – möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten


  Årets tema är tillit: Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst. Socialtjänstforum bygger på aktiv medverkan från deltagarna. Därför är hälften av platserna reserverade för forskare och hälften för praktiker.
  Läs mer
 • 2017-06-15

  Starkare konjunkturläge än väntat i Västsverige


  Men den stora efterfrågan på arbetskraft innebär samtidigt att bland andra kommunerna står inför stora rekryteringsutmaningar.
  Läs mer
 • 2017-06-14

  Nytt nummer av FoU i Västs tidning FOURUM


  Läs om Yrkesresan – ett introduktionsprogram för nya socialsekreterare inom barn och unga, möt ombuden som ska främja behovsdriven innovation inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer och läs mer om GRs mötesplatser där kommunernas verksamheter står på scen.
  Läs mer
 • 2017-06-12

  I väntan på ett språk


  Det sägs ofta att språket är nyckeln till en lyckad integration. Vad är då nyckeln till en lyckad språkinlärning? I verksamheten Mera svenska bättre hälsa har man valt att kombinera möjligheter att träna svenska med hälsofrämjande insatser.
  Läs mer
 • 2017-06-02

  Så mycket förväntas GR-kommunernas personalbehov öka 


  Nu finns det en uppdaterad statistikrapport över personal- och rekryteringsbehov för 2016–2026.
  Läs mer
 • 2017-06-02

  FORSKNING PÅGÅR om funktionshinder och åldrande


  Välkommen till en kostnadsfri heldag som arrangeras av Forskargruppen NORM, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och FoU i Väst/GR.
  Läs mer
 • 2017-06-02

  Positiva resultat av kommunalt arbetsmarknadsprojekt för barnfamiljer i Göteborg


  Personer som haft försörjningsstöd under lång tid har kommit vidare med hjälp av tidsbegränsade kommunala arbetsmarknadsanställningar, utbildning och förstärkt coachstöd.
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund