GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

GR:s arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor

Hur arbetar GR rent praktiskt och vad kan GR göra?

  1. Läs mer

GR:s uppdrag i hälso- och sjukvårdsfrågor

Förbundsstyrelsen beslutade i juni 2016 att GR har möjlighet att företräda kommunerna i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå.

  1. Läs utredningen om GR:s uppdrag på områdetPDF

Vårdgivarwebben

Nytt! På Vårdgivarwebben finns aktuella projekt, avtal, överenskommelser, rutiner, blanketter och annan information som berör samverkan kring vård och omsorg mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen.

AKTUELLT

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
Det nya avtalet gäller från och med den 1 oktober 2017.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingsplan psykisk hälsa 2018–2022
Förslag till länsgemensam handlingsplan är nu ute för beslut hos kommunerna och Västra Götalandsregionen.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018–2022
Inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna är nu ute för beslut i kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Överenskommelse och riktlinje om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Ny lagstiftning ersätter betalningsansvarslagen den 1 januari 2018. Ett förslag på regional överenskommelse och riktlinje är nu ute för beslut i kommunerna och Västra Götalandsregionen.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion
Samarbetsavtal som ska börja gälla 2018-05-01 är nu ute för beslut i kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård
Överenskommelsen är nu ute för beslut i kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Mobil närvård
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i maj 2016 att Mobil närvård ska införas i hela Västra Götaland med målsättningen att öka tillgången till hembesök av läkare för de mest sjuka äldre.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
Reviderad version av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom kommer under vintern 2018. En länsgemensam vägledning tas fram under vintern 2017 och en spridningskonferens planeras den 7 februari 2018.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Ny lagstiftning som ersätter betalningsansvarslagen den 1 januari 2018. Ett förslag på regional överenskommelse och riktlinje är ute på remiss i kommunerna och Västra Götalandsregionen.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Framtidens vårdinformationsmiljö
Fram till sommaren 2018 arbetar Västra Götalandsregionen med upphandling av ett nytt kärnsystem för hälso- och sjukvården. Alla 49 kommuner har tecknat en option för SAMSA/SIP.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

God och nära vård
Delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård: SOU 2017:53. Utredningen tar ställning till förslagen från betänkandet Effektiv vård.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kurs & konferens

GR erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet samt inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Kontaktperson på GR

Linda Macke

0729-68 07 96
031-335 52 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund