GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

257 nya utbildningsklipp på GR-SLI!

För lärare och elever kan korta faktaklipp vara ett bra verktyg för att introducera, inspirera, förklara eller repetera något. Se filmerna här

GR Läromedel

GR Läromedel har i uppdrag att erbjuda Göteborgsregionens skolor tjänster inom läromedelsområdet, däribland samordning av läromedelsinköp och film för förskola och skola. Vi erbjuder också utbildningsinsatser inom bland annat digitalt lärande och lärmiljöer.

Film och media

Läromedelsbeställning

Lärmiljö

Utställning och Pedagogiskt café

Makerkultur

Medie- & informationskunnighet

Läromedelsmässa

Digitalisering

Programmering

Pedagogiskt centrum

Kontakta oss

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund