GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

 

Det här gör GR

EU påverkar mer än hälften av alla lokala och regionala beslut, enligt Sveriges kommuner och landsting. Samtidigt arbetar Göteborgsregionen för att bidra till EU:s utveckling. I höst ordnas ett flertal stora arrangemang i Göteborg kopplat till EU – passa på att öka din kunskap.


Den 17 november 2017 är det EU-toppmöte i Göteborg. Då samlas EU:s stats- och regeringschefer i Göteborg för att diskutera sociala frågor, arbetsmarknad och EU:s framtid.

I samarbete med Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen arrangerar GR ett antal aktiviteter kopplat till toppmötet. Läs mer på EU-hösten i Göteborgs officiella webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt via länkarna nedan.

 

Kommande arrangemang under EU-hösten:

 • 2017-11-15 EU-satsa på barnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Göteborg väljer att investera i de små barnen för att varje människa ska växa upp med förutsättningar att klara skolan, vidareutbilda sig och få jobb. Om vi investerar i barnen tidigt kommer våra samhällen att bli bättre och samtidigt rustas för att hantera framtidens utmaningar och möjligheter. GR deltar och berättar om erfarenheter från projekten Plug In och Plug Innan. Vad fungerar för att motivera elever och få fler att bli behöriga till gymnasiet?

 • 2017-11-16 Morgondagens EUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Västra Götalandsregionen bjuder in till ett samtal för att utifrån ett ungdomsperspektiv diskutera hur morgondagens EU ska bidra till ett bättre Europa. Fokus är sociala frågor och arbetsmarknad. Vi vill skapa ett forum för dig som är intresserad av att diskutera och bidra till debatten om hur vi tillsammans kan skapa ett bättre Europa - häng med!

 Tidigare arrangemang under EU-hösten:

 • 2017-09-29 EU-handslag
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Den 29 september 2017 tar regeringen ett EU-handslag med Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Syftet är att tillsammans öka kunskapen om EU och skapa bättre förutsättningar för invånare i Västra Götaland att påverka beslut som tas på EU-nivå. Välkommen att delta.

 • 2017-10-05 Mistras Göteborgskonferens 2017
  GR är en av parterna i Mistra Urban Futures. Göteborgskonferensen 2017 är en del av EU-hösten och temat i år var Rättvis, grön och tillgänglig stad.


EU-toppmöte

 • 2017-11-17 EU-toppmöte i Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Sveriges statsminister Stefan Löfven kommer tillsammans med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att stå värd för ett toppmöte i Göteborg den 17 november 2017, där fokus kommer att ligga på att främja rättvisa jobb och tillväxt.


Varför ordnas mötet i Göteborg?

Toppmötet hålls i Göteborg, eftersom regeringen anser att det är viktigt att EU-frågor diskuteras i hela landet och att möten inte begränsas till Stockholm. Göteborg är ett bra exempel på hur Sverige har hanterat strukturomvandling och omställning på arbetsmarknaden.

Eriksbergshallen, där mötet ska hållas, har även tidigare använts för ministermöten. Hallens historia som mekanisk verkstad kopplar väl an till mötets tema.

Läs mer om toppmötet på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontaktperson på GR: Christel Bäckström och Eva-Lena Hedvall

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund