GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Om EU & internationellt arbete på GR

I enlighet med GR:s verksamhetsinriktning ska det internationella perspektivet och EU-frågorna genomsyra förbundets verksamhet. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling kring EU-frågorna är en del av uppgiften samt att inom GR:s verksamhetsområden använda EU-fonder och program.

Målsättningen är att EU-arbetet ska bidra till tillväxt och utveckling i medlemskommunerna, gärna i form av gemensamma utvecklingsprojekt. GR deltar därför i flera regionala, nationella och internationella EU-nätverk som rör utbildning, arbetsmarknad, sociala frågor, samhällsplanering och forskning.

Aktiveteter inom EU & Internationellt arbete

  1. Till arkivet för tidigare aktiviteter

GR:s nätverk

Inom GR träffas kontinuerligt ett drygt 40-tal nätverk för gemensamt erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete. Dessa nätverk är betydelsefulla i arbetet med EU och internationella frågor inom respektive sakpolitiska område. Två av nätverken är direkt relaterade till EU och internationella frågor:

Vill du veta mer om EU?

Europa Direkt Göteborgsregionen har till uppgift att sprida information om EU, svara på frågor och främja den lokala och regionala debatten om EU. Europa Direkt Göteborgsregionen drivs av Göteborgs Stad, GR och Västra Götalandsregionen.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson på GR

Christel Bäckström

031-335 5097 

Christel Bäckström

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund