GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2018-02-14

  Mölndals stads egen hälsopedagog utbildar chefer i hälsofrämjande ledarskap


  ESF- och GR-projektet HälsoGReppets lokala projektledare i Mölndals stad, hälsopedagogen David Mattsson, håller kurser i hälsofrämjande ledarskap.
  Vi hälsade på under en utbildningsdag.

  Läs mer
 • 2018-02-13

  En innovationsprocess under ständig utveckling


  Nu presenterar GR-projektet AllAgeHub sin innovationsprocess, version 1.0.
  – Under AllAgeHubs uppbyggnadsfas fram till december 2019 kommer innovationsprocessen vara under ständig utveckling och hela tiden präglas av en användarnyfikenhet, säger Carolina Fornell, processledare AllAgeHub, som nu presenterar första versionen av innovationsprocessen, den man kallar 1.0.

  Läs mer
 • 2018-02-09

  Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom


  Socialstyrelsen presenterade de nya reviderade riktlinjerna på en regional konferens i Göteborg den 7 februari. Här kan du ta del av material från konferensen.
  Läs mer
 • 2018-02-09

  Spelproblem i fokus: Vad säger lagen, forskningen och praktiken?


  Vilket stöd behöver den som missbrukar spel om pengar? Vad fungerar? Hur kan spelberoende förebyggas? Vart kan jag vända mig om jag vill ha mer kunskap? Detta och mycket mer kan du läsa om i den här rapporten.
  Läs mer
 • 2018-02-09

  Nya GRannar på studiebesök i Tyskland


  ─ Det är spännande att ta del av erfarenheterna här i Dortmund då det är så likt Göteborg, både vad gäller storleken på staden och i antalet ensamkommande barn och ungdomar man tagit emot, säger Lena Almqvist, avdelningschef på utbildningsförvaltningen i Partille kommun.

  Läs mer
 • 2018-02-05

  Det går allt snabbare för utrikes födda att få jobb i Göteborgsregionen


  Dessutom har Göteborgsregionen för tredje året i rad den lägsta arbetslösheten bland storstadsregionenerna. Det visar en ny rapport från Business Region Göteborg.
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund